Logo
Vytlačiť túto stránku

Tretí ročník testu preverí IT znalosti Slovákov

Tretí ročník testu preverí IT znalosti Slovákov

 

Chcete vedieť ako ste na tom so svojimi IT znalosťami? Vyskúšajte celonárodný online test IT znalostí Slovákov pod názvom IT FITNESS TEST. Tretí ročník testovania, ktoré bude prebiehať takmer mesiac odhalí počítačové gramotnosť národa.

Zámer realizovať testovanie IT zručností predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike, IT FITNESS TEST, vznikol ešte v roku 2009, ako súčasť iniciatívy Európskej komisie, označovanej ako „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”.

IT FITNESS TEST sa v oboch predošlých ročníkoch stal jednou z najúspešnejších aktivít Európskeho týždňa eSkills vôbec a na Slovensku sa do testovania zapojilo celkovo takmer 80 000 účastníkov.

IT FITNESS TEST 2013  bude prebiehať v termíne od 20.5.2013 do 20.6.2013.

Testovanie prebieha formou online testu, pričom pre vyplnenie niektorej z 24 otázok je treba použiť aj vyhľadávače a internet. Testu predchádza krátky dotazník, pomáhajúci vytvoreniu presnejšej štatistiky výsledkov testovania. Test zostavil tím pracovníkov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Všetci otestovaní sa automaticky dostávajú do žrebovania o zaujímavé ceny od partnerov projektu. Okrem jednotlivcov budú ocenené aj najaktívnejšie a najúspešnejšie školy.

Cieľom projektu je na základe dát získaných testovaním zistiť ako a kde mladí ľudia používajú digitálne technológie a na akej úrovni sú ich znalosti a zručnosti. Na základe výsledkov bude vypracovaná štúdia, ktorej závery budú ponúknuté Ministerstvu školstva SR ako inšpirácia pre vyučovanie na stredných a vysokých školách.

IT FITNESS TEST, ktorý zostavil tím pracovníkov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Otestovať sa môžete na stránke projektu www.itfitness.sk Po zodpovedaní všetkých otázok sa test automaticky vyhodnotí a okamžite sa dozviete, ako ste v ňom obstáli. Za prvé tri dni test vyskúšalo viac ako 1000 ľudí s priemernou úspešnosťou 65 %.

Zdroj: TS ITAS

 

© 2015 PCNews.sk