Menu

IT Fitness Test prvýkrát oficiálne otestuje aj žiakov základných škôl

  • Napísal(a)  Redakcia
  • Čítať 4818 krát
  • Tlač
  • E-mail

Slovensko čaká už po štvrtýkrát veľké testovanie e -zručností. Nová kampaň Európskej komisie začína aj na Slovensku (e-Skills for Jobs).

Aj tento rok organizuje Európska komisia rozsiahlu kampaň zameranú na podporu zamestnanosti, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie občanov Európskej únie o potrebe zlepšiť ich zručnosti v oblasti využívania informačných a komunikačných technológii (IKT). Kampaň je reakciou na rastúci dopyt po kvalifikovaných odborníkoch v oblasti IKT, ktorých v súčasnej dobe nie je dostatok, a to aj napriek vysokej miere nezamestnanosti v Európe. Aktivity na Slovensku sa uskutočnia pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pána Dušana Čaploviča a Štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky a Digitálneho lídra, pána Petra Pellegriniho.

 Kampaň pod názvom „e-Skills for Jobs" koordinujú spoločnosti DIGITALEUROPE a European Schoolnet v spojení so stovkami partnerov na národnej a celoeurópskej úrovni vrátane Európskeho centra pre ženy a technológie, JA-YE, Telecentre Europe a mnoho ďalších významných IT priemyselných partnerov. Táto celoeurópska kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Veľkej koalície Európskej komisie pre digitálnu zamestnanosť. Ide o mnohostranné partnerstvo v rámci EÚ, ktoré pomáha riešiť nedostatok európskych občanov disponujúcimi odbornými zručnosťami z oblasti IKT, ako aj využívanie potenciálu IKT pre zvýšenie zamestnanosti.

Pomocou kampane sa má zvýšiť povedomie širokej verejnosti o možnostiach vzdelávania, voľných pracovných miestach a ďalších príležitostiach, ktoré sú pre ľudí vďaka ich „e-zručnostiam" k dispozícii. Priemysel, vzdelávacie inštitúcie a orgány verejnej správy spoločne v priebehu celého roka organizujú veľké množstvo rôznych podujatí a aktivít pre ľudí s rôznymi úrovňami vzdelanosti a IKT zručnosti. Kampaň je určená predovšetkým pre zamestnancov malých a stredne veľkých podnikov, pre mladých a nezamestnaných ľudí, ktorí chcú vstúpiť do pracovného procesu. Jej cieľovou skupinou sú však aj firmy, ktoré potrebujú vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. V čase, keď sa Európa potyká s hospodárskym poklesom sú „e-zručnosti" dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože môžu pomôcť európskej ekonomike postaviť sa opäť na nohy. Ľudia s vysokou úrovňou e-zručnosti hrajú kľúčovú úlohu v snahe urobiť z Európy inovatívne a konkurenčné prostredie.

V roku 2014 sa kampaň „e-zručnosti pre podporu zamestnanosti" realizuje v 30 krajinách Európskej únie. Na Slovensku v rámci kampane budú realizované tieto hlavné aktivity - IT Fitness Test 2014 a národné kolo súťaže sieťových akadémií NAG 2014. Nad národnými aktivitami prebral záštitu Digitálny líder SR a štátny tajomník Ministerstva financií, Peter Pellegrini, ktorý povedal: „V dnešnej dobe sa už vo väčšine profesií vyžaduje aj potreba zručností z oblasti informačných a komunikačných technológií. Je nesmierne dôležité upriamovať pozornosť širokej verejnosti na potrebu rozvoja digitálnej gramotnosti a motivovať mladých ľudí, predovšetkým žiakov základných a stredných škôl, pre štúdium IT smerov, čo je aj jedným z cieľov realizovaných aktivít."

 

 


Testovanie IT zručnosti - „IT FITNESS" test – cieľom testovania je zistiť úroveň základných IT zručností a schopnosti ich efektívneho využitia pri štúdiu, v práci i v každodennom živote predovšetkým u hlavnej cieľovej skupiny - mladých ľudí, študentov stredných a vysokých škôl, ale aj zamestnancov malých a stredných podnikov a širokej verejnosti. Novinkou pre rok 2014 je špeciálny test určený pre základné školy. Ten vznikol na základe dopytu z minulých rokov, ako aj na základe potreby podchytiť najmladšie talenty čím skôr.

V priebehu mája až júna 2014 bude pre záujemcov dostupný on-line test, prostredníctvom ktorého si záujemcovia overia úroveň svojich IT zručností. Informovanie verejnosti o možnosti testovania bude široko publikované v médiách. Snahou je, aby sa do procesu testovania zapojila čo najväčšia skupina respondentov a boli tak získane relevantné informácie o úrovni IT zručností na Slovensku. Testovanie bude sprevádzané celým radom motivačných aktivít a súťaží. Výsledky testovania a víťazi súťaží budú vyhlásení počas tlačovej konferencie, ktorá bude usporiadaná po ukončení testovania a vyhodnotení testov v rámci podujatia IT Gala v septembri 2014. Od roku 2010 sa do testovania zapojilo viac ako 100 000 účastníkov z celej Slovenskej republiky.

Veľmi dôležitou súčasťou IT FITNESS TESTu budú v tomto roku mobilné aplikácie pre všetky populárne operačné systémy (Android, Apple iOS, Windows), ktoré umožnia majiteľom tabletov a iných mobilných zariadení nielen absolvovať IT FITNESS TEST, ale po jeho prvom absolvovaní opakovaním jeho variácií ďalej zvyšovať svoje zručnosti.

Druhou ťažiskovou aktivitou, ktorá bude v rámci projektu na Slovensku organizovaná, bude dobre známa a populárna súťaž študentov sieťových akadémií NAG 2014 a jej národné kolo (www.netacad.sk). Súťaž umožní študentom stredných a vysokých škôl prezentovať vedomosti z oblasti počítačových sietí. Jednotlivci a tímy súťažia v kategóriách na rôznej úrovni zložitosti. Súťaž pobeží v niekoľkých kolách: školské a národné kolo. Očakávame, že príležitosť overiť si svoje vedomosti v súťaži využije väčšina zo súčasne viac ako 6000 študujúcich v oblasti sieťových technológií.

Očakáva sa, že do kampane sa v tomto roku na Slovensku zapojí viac účastníkov ako to bolo v rámci predchádzajúcej, naozaj úspešnej kampane, v rámci ktorej práve Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám EÚ. Viac informácií o tejto iniciatíve Európskej komisie je možné nájsť na http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.eskills.sk, na stránke IT Asociácie Slovenska – www.itas.sk a na stránke www.itfitness.sk alebo FB stránke projektu: FB IT FITNESS TEST

Kampaň e-Skills for Jobs koordinuje v Slovenskej republike IT Asociácia Slovenska v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a s pracovnou skupinou "Vzdelávanie a digitálne zručnosti" Digitálneho lídra a štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky Petra Pellegriniho.

IT FITNESS TEST 2014 sa uskutoční v termíne od 13.5.2014 do 31.7.2014 a národné kolo súťaže Networking Acadmy Games (NAG 2014) sa uskutoční dňa 30.4.2014 na Technickej univerzite v Košiciach (www.netacad.sk).

V roku 2014 sa kampaň „e-zručnosti pre podporu zamestnanosti" realizuje v 30 krajinách Európskej únie:

*Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Izrael, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia.

návrat hore

NÁVŠTEVNOSŤ

2022        2021        2020        2019        2018       2017       2016       2015       2014       2013