Menu

Používate ho? Moderný a dôležitý nástroj regulácie v ekonomickom svete

  • Napísal(a)  Redakcia
  • Čítať 1131 krát
  • Tlač
  • E-mail

Mnohí ich vnímajú, no veľa poznatkov o celom systéme nemajú. A pritom sú normy nástrojom regulácie ekonomického a plne fungujúceho sveta už roky. Sú definované s cieľom uľahčiť spoluprácu najmä v technickej oblasti, slúžia racionalizácii, zabezpečeniu kvality, bezpečnosti, ochrane životného prostredia a porozumeniu v obchode, technológii, vede, administratíve a verejnosti.

Normy môže používať ktokoľvek, ale stávajú sa záväznými, ak sú uvedené napríklad v zmluve. Okrem medzinárodných ISO noriem existujú aj národné normy alebo európske normy. Každá krajina má tiež svoj vlastný normalizačný orgán. Dôležité však je, čo nimi získate?

 

Ktoré spoločnosti využívajú certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9000?

Systém manažérstva kvality môže v zásade zaviesť každá spoločnosť bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie. Norma ISO 9000 sa neobmedzuje len na veľké priemyselné podniky, dobre zavedený systém môžu používať aj malé podniky len s tromi zamestnancami, kiná, reštaurácie, lekárne či kluby.

Motívy na zavedenie noriem do praxe sú také rozmanité ako samotné spoločnosti. Môžu to byť:

  • - špecifikácie od dodávateľov,
  • - vstupné požiadavky, aby ste mohli pracovať s externými partnermi alebo orgánmi,
  • - túžba po prísnejších procesoch a ich transparentnosti, aj s cieľom zabezpečiť rýchle a efektívne zaškolenie nových zamestnancov,
  • - certifikačná pečať na marketingové účely,
  • - zabezpečenie pracovných miest prostredníctvom pozitívneho imidžu pre vonkajší svet,
  • - zníženie nákladov a tým udržanie konkurencieschopnosti.

Integrácia noriem však nie je vždy zárukou, že vaša spoločnosť bude vyrábať kvalitnejšie ako konkurencia alebo bude mať lepšiu konkurenčnú pozíciu. Neakceptovanie v dôsledku vnútorných prekážok, aj zo strany manažmentu, má negatívne dôsledky a želaný úspech sa nedosahuje.

Tu je to ako predstavenie nového softvéru. O systéme musí byť presvedčený každý jeden zamestnanec. Zamestnanci by mali byť začlenení do procesu plánovania systému normalizácie, aby sa optimálne taktiky zlepšovania distribuovali do všetkých oblastí spoločnosti.

Tak si na ich získanie nájdite čas a uvidíte, že vám ich výhody prinesú prvé výsledky už v priebehu niekoľkých dní.

Zdroj obrázka: Monster Ztudio/Shutterstock.com

Súvisiace položky (podľa značky)

návrat hore

NÁVŠTEVNOSŤ

2024        2023        2022        2021        2020        2019        2018       2017       2016       2015       2014       2013