Menu

Označovanie kabeláže v elektronických zariadeniach

 • Napísal(a)  Redakcia
 • Čítať 2379 krát
 • Tlač
 • E-mail

Zložitejšie zariadenia spájajúce viacero technologických celkov a zariadení majú obvykle celé elektronické skrine, boxy alebo racky, do ktorých vedie veľké množstvo kabeláže. Jednotlivé typy káblov majú svoje charakteristické farebné rozlíšenie, ktoré určuje, koľko žíl a aké typy sa v ňom nachádzajú. Farebné označovanie izolácií káblov je zavedené normatívne a je možné ho doplňovať ďalšími systémami umožňujúcimi ľahšiu orientáciu v zapojení priemyselných zariadení.

Systémy farebného označenia kabeláže

V súčasnej dobe sa používajú štandardizované farby izolácie kabeláže pre rozpoznanie jednotlivých žíl, ktoré sú v nich uzatvorené. Pre značenie kabeláže sa okrem farieb izolácie alebo náterov holých káblov používajú ďalej číslice uplatňované vo viacžilových kábloch, a to podľa nasledujúceho systému:

 • stredný vodič – napojený u striedavej siete na nulový bod au jednosmernej siete na stredný bod je označený bledomodrou farbou a označuje sa písmenom N
 • ochranný vodič – alebo jednoduchšie uzemnenie, je označený kombináciou zelenej a žltej farby so značením PE
 • fázové vodiče – jednotlivé fáze sú označené tromi farbami, a to hnedou, čiernou a šedou, podľa toho, koľko kusov sa v žile nachádza – vždy sa využívajú všetky farby, ak je to potrebné a číslicové označenie

Ďalšie systémy farebného značenia kabeláže

Okrem základného značenia je možné u veľmi zložitých zariadení využívať i ďalšie rozlišovacie a organizačné systémy. Jedným z nich je napríklad systém DESINA, ktorý definuje farbu izolácie nad radenej kabeláže. Systém vychádza z predpokladu rozčlenenia zariadenia do technologických celkov. Tento systém člení kabeláže na tieto celky:

 • oranžová – servokabeláž
 • zelená – kabeláž pre meracie systémy
 • fialová – hybridné káble pre prevádzkovú zbernicu
 • žltá - kabeláž pre snímače a aktuátory
 • čierna – napájanie
 • šedá – ovládacia kabeláž

Okrem týchto však môžu byť použité ďalšie farby a pre lepšiu orientáciu v zapojení si môže každá väčšia spoločnosť určiť vlastný systém označovania.

Nástroje pre označovanie kabeláže

Vedľa špecifických charakteristík káblov, ktoré udávajú ich chovanie v sieti je u zložitých systémov pre potreby organizácie vhodné používať vlastný systém označovania, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, ktorý kábel patrí do ktorého konektoru. K tomuto účelu sa využívajú rôzne pomôcky pre označovanie káblov a ich zväzkov. Značky sú obvykle vyrobené z trvanlivého pružného materiálu, ktorý je možné priamo pevne na kabeláž zachytiť. Značky majú buď konkrétny vlastným systém označovania, alebo sú polepiteľné či popisovateľné, prípadne ide o samolepiace štítky, ktoré kábel alebo zväzok pevne obopnú. Ak sú používané pevnejšie upínacie značky, je k nim obvykle nutné mať k dispozícii špeciálne príslušenstvo na inštaláciu.

Zdroj obrázku: asharkyu / Shutterstock.com

návrat hore

NÁVŠTEVNOSŤ

2024        2023        2022        2021        2020        2019        2018       2017       2016       2015       2014       2013